Luda Farm

Luda Farm förser marknaden med färska och högkvalitativa mejeriprodukter. Företaget har ett starkt fokus på konsumenternas hälsa och välbefinnande.